{MESSAGE}
{MESSAGE}
Επιβεβαίωση
Ακύρωση

  Όροι Χρήσης

  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  Καλώς ήλθες στην ιστοσελίδα του καταστήματος BOMED.

  Το www.gogomobility.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα ενοικίασης προϊόντων (εφεξής το «ηλεκτρονικό κατάστημα») της Ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «Αθανάσιος Μποζίκης» και με το διακριτικό τίτλο «BOMED» που εδρεύει στην Κερκυρα, έναντι Νοσοκομείου Κέρκυρας, με Α.Φ.Μ.: …………. της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, με τηλ. 2661091220, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2661091220 (εφεξής η «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»).

  Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε μίσθωση προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ που βρίσκεται στον ιστότοποwww.gogomobility.gr (εφεξής το «site»). Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής ο «Πελάτης» ή «Χρήστης» αντίστοιχα) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών, πλην της δημοσιεύσεώς τους στον οικείο τόπο της ιστοσελίδας της.

  1. Πληροφορίες & Προϊόντα

  H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει προς εκμίσθωση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

   

  1. Συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΑΚ και της μίσθωσης γενικότερα.

  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την μίσθωση των προϊόντων καθώς και τις σχετικές διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης,  κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν λάθη.

   

  1. Ευθύνη του Χρήστη

  Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του site σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κλπ στις online φόρμες επικοινωνίας.

  Η χρήση του site υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται το site μας με σκοπό να παραβιάσει αυτούς  τους  νόμους.

  Επιπλέον ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της Επιχείρησης δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

   

  1. Τιμολογιακή Πολιτική

  Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση, θα αναρτώνται όμως οι τιμές προς εκμίσθωση στο site. Όταν γίνεται κράτηση η τιμή που θα πληρώνει ο πελάτης θα είναι αυτή της κράτησης.

   

  1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

  1. Δήλωση Εχεμύθειας

  Όταν ο Χρήστης αποστέλλει ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχει χρησιμοποιείται για να του απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή του. Αντιμετωπίζουμε τις αιτήσεις που συμπληρώνει κάθε Χρήστης καθώς και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλει ως στοιχεία απόρρητα. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι θίγει και προσβάλλει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη  για:

  • την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
   • την προστασία ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site
   • την προστασία της προσωπικής ασφάλειας ή της περιουσίας των χρηστών και του καταναλωτικού κοινού.

  Παρ’ όλα αυτά, εάν ο Χρήστης χορηγήσει στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να λάβει τη θέση κάποιου άλλου προσώπου όταν στέλνει πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες – καθώς επίσης και το IP address – θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

  1. Συμμόρφωση με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR)

   

  Ο μισθωτής συναινεί με την καταχώρηση και τήρηση των προσωπικών του δεδομένων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» καθώς και των ασφαλιστικών συμβάσεων που καταρτίσθηκαν ή θα καταρτιστούν για λογαριασμό του με πρόσβαση αποκλειστικά από τους υπεύθυνους της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» και κατά περίπτωση του εκάστοτε συνεργάτη-ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

   

  1. Διαδικασία μίσθωσης

   

  Εντολή της κράτησης με οποιοδήποτε τρόπο που είναι εύκολος για σας (Συμπληρώνοντας την online φόρμα κράτησης στην ιστοσελίδα μας, είτε στέλνοντας μας ένα ηλεκτρονικό γράμμα, είτε στέλνοντας μας ένα φαξ, είτε καλώντας στα γραφεία μας).

  Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κράτηση θα πρέπει να έχει εξοφληθεί η αξία της μίσθωσης, άλλως το κατάστημα δεν δεσμεύεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων προς εκμίσθωση, που φαίνονται στο site.  Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας (Visa, MasterCard) ή με κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό της Εταιρίας. Εάν επιθυμείται πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, μπορείτε να το αναφέρετε στην κράτηση ώστε η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ να σας πληροφορήσει σχετικά με το νούμερο λογαριασμού της.

  Με την είσπραξη των χρημάτων είτε μέσω πιστωτικής κάρτας είτε μέσω κατάθεσης η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εκδίδει στο όνομα του μισθωτή το παραστατικό είσπραξης το οποίο αποστέλλεται με e mail στον μισθωτή άμεσα, το δε πρωτότυπο δίδεται με την παράδοση του οχήματος.

  Ο ελάχιστος χρόνος μίσθωσης είναι 24 ώρες. Κάθε επιπλέον ώρα επιβαρύνεται με το 1/5 της ημερήσιας τιμής.

  Η παράδοση και η παραλαβή του οποιουδήποτε προϊόντος επιλέξει ο πελάτης χρεώνεται επιπλέον, από/προς το σημείο που επιθυμεί ο πελάτης κατόπιν συνεννόησης με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

  Ο μισθωτής ή ο χρήστης του οποιουδήποτε προϊόντος,  δεσμεύεται για την ακεραιότητα του. Δεν επιτρέπεται η υπομίσθωση ή η παραχώρηση του προϊόντος προς τρίτους.

  Πιο συγκεκριμένα: Η διαδικασία κράτησης είναι η εξής:
  Ας υποθέσουμε οτι ο επισκέπτης της ιστοσελίδας ενδιαφέρεται για ενοικίαση ενός ηλεκτρικού αμαξιδίου.
  1. Επιλέγει ημερ/νίες για τις οποίες τον ενδιαφέρει η ενοικίαση του αμαξιδίου, καθώς και την κατηγορία “Ηλεκτρικά Αμαξίδια”
  2. Το σύστημα εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα αμαξίδια της κατηγορίας “Ηλεκτρικά Αμαξίδια” για τις συγκεκριμένες ημερ/νίες.
  3. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας προσθέτει στο καλάθι κράτησης αυτό που τον ενδιαφέρει.
  4. Συμπληρώνει ονοματ/νυμο, email, χώρα, τηλ επικοινωνίας, ώρα και τοποθεσία παράδοσης και παραλαβής. Η παράδοση και παραλαβή του αμαξιδίου γίνεται με έξτρα χρέωση για τα σημεία Αεροδρόμιο, Λιμάνι και κατάλυμα στην Κέρκυρα. Ο πελάτης θα ενημερώνεται είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω email για την έξτρα χρέωση από την εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της κράτησης.  Η παράδοση και παραλαβή του αμαξιδίουαπ’ το κατάστημα θα γίνεται δωρεάν.
  5. Στη συνέχεια ο επισκέπτης θα μεταφέρεται σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας για την πληρωμή προκαταβολής, και μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή θα μεταφέρεται αυτόματα πίσω στην ιστοσελίδα για την επιβεβαίωση της κράτησης.

   

  Ακύρωση κρατήσεων

   

  Για την ακύρωση των κρατήσεων αυτή μπορεί να γίνει το αργότερο 15 ημέρες πριν την παραλαβή του προϊόντος χωρίς καμία επιβάρυνση για τον πελάτη. Σχετικά δε με τα χρήματα που έχει καταθέσει ο πελάτης για την επιβεβαίωση της κράτησης θα επιστρέφονται σε εύλογο χρονικό διάστημα στον τραπεζικό λογαριασμό από όπου έγινε η κατάθεση. Στην περίπτωση που ο πελάτης αιτηθεί ακύρωση και απομένει χρον. διάστημα μικρότερο των 15 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, τότε ο πελάτης δικαιούται να λάβει το ήμισυ των χρημάτων που κατέθεσε και εφόσον η κράτηση ξεπερνά τις 5 ημέρες. Στις λιγότερες ημέρες χάνει το σύνολο του ποσού.

   

  Ζημιές προιόντων

   

  Στην περίπτωση που ο πελάτης μισθωτής προκαλέσει βλάβη στο προϊόν που μίσθωσε, τότε είναι υποχρεωμένος με την παράδοση – επιστροφή του να αποζημιώσει την επιχείρηση κατόπιν εκτίμησης της ζημιάς από την εταιρεία.