Home » Η εταιρεία

Η εταιρεία

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον χώρο των αναπηρικών ειδών τα τελευταία 10 χρόνια.

Με γνώμονα την πολυετή μας εμπειρία και εξειδίκευση στον χώρο των αναπηρικών ειδών, αναγνωρίζοντας και αναλύοντας τις καθημερινές ανάγκες των ασθενών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δημιουργήσαμε την υπηρεσία διαδικτυακής ενοικίασης αναπηρικών ειδών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και διαμονής των επισκεπτών του νησιού της Κέρκυρας.

Επίκεντρο και σκοπός της εταιρίας μας είναι ο άνθρωπος και η βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε μέσω των υπηρεσιών μας, αναβαθμίζοντας και βελτιώνοντας τη διαμονή ενός επισκέπτη με ανάγκες για ειδικό αναπηρικό εξοπλισμό στο νησί της Κέρκυρας.